Кметът на Община „Марица” Димитър Иванов печели на първа инстанция всички дела, заведени от ромите във Войводиново срещу заповедта му за премахване на незаконните постройки, пише "Марица".

„Към 17 юли 2019 г. по образуваните в Административен съд град Пловдив през месец февруари 2019г., седемнадесет дела по жалби на лица от село Войводиново, община Марица, област Пловдив против заповеди на кмета на община Марица, с правно основание член 225а от Закона за устройство на територията за премахване на незаконни постройки, са постановени петнадесет решения, с които са отхвърлени жалбите против оспорените заповеди”, съобщиха от Административен съд днес.

Съдебните актове не са окончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. Правото си на жалба са упражнили жалбоподателите по 10 от делата. По останалите пет тече процедура по размяна на книжа и връчване на съобщения за изготвените съдебни актове.

По административно дело № 320/2019г., е постановено определение от 11.02.2019г., с което същото е прекратено предвид липсата на правен интерес по отношение на заявеното оспорване. Определението е обжалвано пред Върховния административен съд, който е оставил същото в сила.
 
Административно дело № 294/2019г., ІХ с-в е насрочено за 17.09.2019г.

Жители на Войводиново поискаха събарянето на незаконните постройки, след като двамата братя роми Асен и Борис Пакетови пребиха военнослужещ от селото.

Те го нападнаха с ритници заради отправена забележка на пътя. В подкрепа на Валентин Димов се надигна цялото село. Жителите поискаха да бъдат съборени незаконните ромски къщи. Със своя заповед кметът ограничи достъпът до постройките, вдигнати без документи, а обявените за опасни от комисия, бяха съборени.