Екоинспектори извършиха незабавна проверка след сигнал за замърсяване на река Чепеларска над Бачковския манастир, съобщиха Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив. 

Сигналът е подаден до екоинспекцията днес в 12:50 часа от РУ на МВР – Асеновград. В него се алармира, че водата в реката е с променен цвят.

Директорът на РИОСВ-Пловдив незабавно сформира екип от екоексперти, който се отзова на сигнала. В екипа са били включени експерти от инспекцията, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, пише Dariknews.bg. 

На място екоинспекторите установяват, че реката има лек белезникав цвят. Взети са водни проби за анализ от три места: река Чепеларска преди Бачковския манастир, след село Бачково и от река Юговска, която е приток на река Чепеларска. На място са направени експресни анализи  по показателите проводимост, pH и кислород, които са в норма.

За да се установи причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен детайлен анализ по повече показатели (неразтворени вещества и метали).