Хотелиерка ще трябва да върне близо 400 хиляди лева евросредства за апартахотел, който произвел едва 15% от заложените приходи, съобщава "Трафик".

През 2014-2015 Гергана Симова чрез ЕТ „Джи Ес – Хотелс – Гергана Симове“ се включва в кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони по линия на къщите за гости, както стана известно финансирането. Кандидатства с предложение за преработка на проект на жилищна сграда в апартаментен хотел "Астория" в Хисаря.

В бизнес плана си тя заложила да реализира приходи от нощувки и наеми на конферентна зала и търговски обекти в порядъка на 321 600 лв годишно за календарните години 2016г., 2017г. и 2018г. В крайна сметка Симова била одобрена и подписала договор, по който на няколко транша ѝ била изплатена субсидия в размер на 391 160лв. по европейската програма. 

В края на 2015 в обекта се осъществява проверка, но експертите заключват, че всичко е наред.


Така се изплаща и пълната сума от договора. Всичко било наред до 2019 година, когато започват масови проверки на бенефициентите по програма.

Повод за инспекциите са скандални данни за няколко субсидирани обекта, за които има доказателства, че са изграждани за целите на лични имения, а не за места за настаняване, чрез които да се развиват курортни и селски райони, каквато е идеята на програмата.

Така се оказва, че с европари се е извършвала огромна злоупотреба като са се изграждали имоти за лично ползване. 

При проверките в Пловдивска област се оказа, че шест фирми са се облагодетелствали със суми между 130 хил. и 400 хил. лева за изграждане на т.н. "къщи за гости" в Пловдивско. Сред уличените за неправомерно източване на субсидиите от Държавен фонд "Земеделие" попада и Симова. 

При внимателен поглед върху счетоводната документацията на хотел "Астория" станало ясно, че средно за тригодишния период били реализирани едва 14,26% от заложените приходи. Симова имала приходи от 35 913,79лв. за 2016г. /11,17%/, 55 546,98лв. за 2017г. /17,27%/ и 46 150,27лв. за 2018г. /14,35%/. 

Ниският процент на изпълнение, съпоставен с предвидения в бизнес плана приход от субсидираната дейност бил засечен и с броя на нощувките. Съгласно справка от община Хисаря в обекта има реализирани нощувки: за 2016г. – 623бр.; за 2017г. – 884бр. и за 2018г. – 651бр. 

Данните били много различни от заложените, поради което Симова е задължена да върне парите. 

Преди дни хотелиерката опитва да обжалва пред Административен съд - Пловдив акта си за установяване на публично държавно вземане, с което е задължена да възстанови 391 160лв.

Магистратите обаче категорично отхвърлят претенциите ѝ.

Причината е, че според т. 30 от Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения от Програмата, когато бенефициентът не е спазил параметрите заложени в одобрения бизнес план по отношение на приходите и този размер е по-малък от 50% спрямо първоначално заложените, същият следва да възстанови изцяло предоставената му финансова помощ. 

Гергана Симова има право да обжалва решението на Административен съд - Пловдив във ВАС в 4-дневен срок от решението.