Водата в община Аксаково може да се ползва за пиене и приготвяне на храна. Това информират от Регионалната здравна инспекция във Варна.
Извършените лабораторни изследвания на взетите на 26 юни проби показват, че водата за питейно-битови цели отговаря на изискванията за качество.<br /> <br /> РЗИ-Варна продължава наблюденията на питейната вода и на рисковите обекти с обществено предназначение. Забраната за ползване на питейната вода в част от населените места на община Аксаково бе въведена на 20 юни, след наводненията в региона./БЛИЦ<br />