Решенията на съда ще бъдат изпращани с есемес до страните по делото. Услугата се въвежда за първи път в Добрич. Пилотният проект бе представен вчера по време на годишния отчет на окръжното съдилище. Магистратите се зарекоха да направят всичко възможно есемес известяването да стане до края на тази година.
Благодарение на новата услуга участниците в съдебните спорове или техни процесуални представители ще получават съобщения на телефонния си апарат. С есемесите ще научават дали има постановено решение по съответно дело, има ли насрочване или отмяна на процеса.<br /> <br /> Хората ще могат да получават цялата информация, която предварително заявяват, че ги интересува. Това стана ясно от думите на Ванухи Аракелян, председател на Апелативен съд-Варна, в чийто обхват е и Добричкото съдилище. Вчера той беше гост на магистратите от Добрич. Съдия Аракелян подчерта, че от 29-те районни и окръжни съдилища Добрички окръжен съд е сред пионерите, включили се в електронния портал на Апелативен съд-Варна, което дава възможност на хора от отдалечените райони да правят нужните им справки. Сега електронният портал ще бъде надграден и ще се предлага есемес оповестяване.