Служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при министерство на правосъдието днес отбелязват своя професионален празник. Празник на една професия, която дава много, но и много взема от душевността на работещите служители в пенитенциарната система. Публикуваме писмо от директора на варненския затвор старши комисар Йордан Йорданов, с което той поздравява своите колеги и им благодари за усилията, които полагат години наред, за да могат да изпълняват служебните си задължения в една нелека работна среда.

"Уважаеми колеги,

На този ден през далечната 1879 година са подписани привременните правила за учредяване на затворите, а учредителното събрание на Княжество България започва своята работа в гр.Търново на 10.02.1879 г. Така се слага началото на новата наказателно - изпълнителна система в България и затова с Решение № 862 на Министерски съвет  от 15.12.2006 г. 29–ти януари е обявен за професионален празник на работещите в системата на  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при министерството на правосъдието.Години на ред професионалния празник е знак на признание за една професия, която не е особено привлекателна и престижна, но е отговорна и тежка и по-често критикувана отколкото стимулирана. Предизвикателствата на динамично развиващия се глобален свят в условията на трудовото ни ежедневие са изпитание за нашата система и изискват постоянно нови знания и нов вид професионалисти.
Изказвам благодарност към всички служители, които носят денонощните дежурства и преодоляват множество опити от лишените от свобода за внасяне на непозволени вещи, опити за неподчинения, провокации и автоагресивни действия, както и на инспекторите социална дейност, психолози, учители, медици и деловодители, които извършват огромна по обем работа за обезпечаване на правния и здравен статус, развитието на образователните и корекционно-възпитателни дейности с лишените от свобода.Трябва да се отдаде дължимото и на служителите от сектор Финанси, логистика и капиталови разходи, които продължават гъвкаво да се приспособяват към обстановката и проявяват находчивост в своята дейност, както и на служителите от Държавно предприятие ”Фонд затворно дело”, които успяват в тези трудни условия да проявят своите мениджърски умения, компетентности и характер.

С увереност, че успехите предстоят, Ви пожелавам здраве, воля за съпричастност, решителност и устойчивост. Честит празник!"

Началник на затвора Варна: старши комисар Йордан Йорданов