Жители на великотърновското село Арбанаси сигнализират, че се изсича петдесетгодишна борова гора. Въпреки уверенията от горското стопанство, че в района се извършва така наречената разредителна сеч, хората се притесняват, че гората скоро ще изчезне, а на нейно място ще се появят хотели. Хората разказаха, че сечта на големите борове в една от най-красивите гори в Арбанаси не спира вече седмица.
&quot;Тук е извършена поголовна сеч. От Горското твърдят, че всичко е наред, но това, ако продължава с такъв темп, нямам представа какво ще остане&quot;, сподели Галя василева пред БНТ. <br /> <br /> &quot;Най&ndash;вероятно се гласи за някакъв хотел. Не вярвам на това, което ми обясняват. Това не е прочистване за мен, би трябвало да махнат само сухите, а се секат безразборно най&ndash;хубавите, най&ndash;големите дървета&quot;, каза Иванка Недялчева. <br /> <br /> Територията, на която се намира гората, е частна собственост. За сеченето на дърветата е наета частна фирма, която е получила и съответните разрешителни от Регионалната дирекция по горите. Проверката на място обаче установила, че освен разреждане на дърветата, в средата на гората се правят и два големи пътя.<br /> <br /> &quot;Установихме, че направените два пътя не са регламентирани и не са предвидени в технологичния план. По тази причина сечта със заповед беше спряна до отстраняване на тези нередности, а на лицензирания лесовъд, който е получил позволителното за сеч беше съставен акт до две хиляди лева&quot;, заяви инж. Никиолай Николов, директор на Регионална дирекция по горите, Велико Търново.<br /> <br /> Кметът на Велико Търново заяви, че е разпоредил проверка от компетентните органи, включително и от икономическа полиция.<br />