Спират един от паяците в Бургас. „Паяците в Бургас са два. По документи при единия от паяците нещата са наред. За другия се установени, че товаро-захващащото приспособление, което се монтира на бордовия кран и посредством което се захващат автомобилите, за да могат да се репатрират, е нерегистрирано и не притежава нужните документи. За тази цел ще издам заповед за спиране", обясни Димитринка Русева, началник на сектора на Инспекцията за Държавен и технически надзор за Югоизточен район пред радио „Фокус” - Бургас.
<br /> Понеже в деня на проверката този автомобил не е бил в експлоатация, засега няма да има покана за административно нарушение т.е. няма да има и глоба, поясни Русева.<br /> <br /> &bdquo;Тъй като това е допълнително приспособление, в заповедта ще има запис до демонтиране от съответно от бордови кран с регистрационен номер или до преустановяване работата на самия бордови кран т.е. те да преценят до регистрация дали спират крана или ще си закупят и ще узаконят съоръжение, което ще монтират, за да могат да го ползват&rdquo;, обясни още Русева.<br /> <br /> По думите й, ако това устройство, кранът може да работи с кука, но не за повдигане на автомобили.