Близо 300 километра нови магистрали са изградени в България само през последните 7 години. Това показват данните на Националния статистически институт за периода 2010-2017 г. Така общо в страната към края на миналата година в експлоатация са 734 км. магистрали. В момента обаче се изграждат отсечки от магистрала “Струма”, а през тази година започва работата и по 160 километра от магистрала “Хемус” за довършване на трасето между София и Варна, пише "Труд".

Оказва се, че близо 40% от магистралната мрежа у нас е построена през последните 84 месеца, по време на управлението на Бойко Борисов. Сметките показват още, че всеки ден през последните 7 години са завършвани средно по 116 метра магистрален път в страната. 

1.2018 г. Само за последните 5 години между 2012 и 2017 г. са построени общо 259 км. пътища, като 193 км. от тях с магистрален габарит. В същото време не са забравени и така наречените “пътища на хората” от третокласната мрежа, които осъществяват връзките между по-малките населени места.

За последните пет години общата им дължина се е увеличила със 120 км., като в това число освен третокласната пътна мрежа са включени и пътните връзки при кръстовища и възли. Като общата дължина на третокласните пътища достига 12171 км. Най-много нови пътища през последната петилетка са построени в Югозападна и Южна централна България. За пет години в региона на Югозападна България са завършени общо 163 км. шосета, от които 131 км. са магистрали, 94 км. третокласни и 11 км. второкласни пътища.

В Северозападния регион без километър аутобан В Южен централен район са положени 77 нови километра асфалт, от които 53 км. са с магистрален габарит, а в Югозападния район – 86 км. шосета, от които 78 км. са автомагистрали, показва националната ни статистика. Следващият регион с най-много изградени километри нови пътища според статистиката през последните 5 години е Югоизточен с построени 51 километра нови магистрали. В Североизточния район за периода са завършени 11 километра магистрален път, а в Северозападния и в Северния централен – няма нито един километър нов аутобан. За сметка на това там са построени 36 км нови първокласни шосета.