Майка с малко мече са засечени в района на ДЛС „Витошко-Студена“, съобщиха от Регионалната инспекция в Перник. Дивите животни са заснети след сигнал за нападение от кафява мечка на пчелин.

Пчелните кошери се намират в частен имот в района на ТП ДЛС „Витошко – Студена“, в границите на Природен парк „Витоша“, пише zapernik.com.

Експерти от отдел „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ констатираха щетите и поставиха фото капани. На 4 и 6 декември устройствата са заснели две мечки – майка с малкото й.

Кафявата мечка, която се среща в България е защитен вид, включен в Червената книга. Макар и едро, тя е едно от най-плахите диви животни и избягва срещите с човека.

Обикновено мечката усеща присъствието му отдалеч и се оттегля спокойно. По-опасна може да бъде срещата с майка с малко мече, защото тогава тя става изключително агресивна защитавайки малкото си!

РИОСВ призовава гражданите при намиране на екземпляри от защитен вид, незабавно да сигнализират екоинспекцията и до пристигане на експерти да предприемат мерки за предотвратяване на обезспокояването на животните.