И четиримата участници в процедурата за обществена поръчка за изграждане на видеонаблюдение в Хасково са отстранени. Това са фирмите “Вилмат холдинг” АД, “Анди БГ” ООД, “Румел” ЕООД и “Сектрон” ООД. Със заповед на кмета Добри Беливанов те са отстранени от търга, защото комисията е установила, че една от тях (“Румел” ЕООД) не е представила доказателства за опит в подобни дейности, а другите три фирми – заради оферти, които не отговарят на техническите изисквания на възложителя, съобщава haskovo.info.

Поради отстраняването на всички кандидати кметът спира и процедурата за обществената поръчка.

Градоначалникът обясни, че освен отстраняването на кандидатите се установило, че заложените в заданието технически изисквания за видеонаблюдението не са от най-съвременните. “Ще подготвим нова поръчка, в която ще осъвременим изискванията - за по-качествени камери”, уточни кметът Добри Беливанов.

Haskovo.net припомня, че тази обществена поръчка веднъж вече бе спирана със заповед на кмета през септември миналата година.

Поръчката предвижда изграждане на ситуационен център и системи за видеонаблюдение на 8 входно-изходни точки на Хасково, 32 кръстовища и 8 точки в централни градски части, паркове и площади. Изпълнителят трябва да поеме гаранционното обслужване, както и обучението на служителите.

Общата стойност на поръчката без ДДС е 305 000 лв.