Умряла риба в язовир „Пчелина“ и по река Струма под язовирната стена е забелязана от граждани, които са сигнализирали на „зеления телефон“ и в РИОСВ – Перник.


Сигнал е подаден и в община Перник. Активисти на ЦРОО са алармирали за проблема със замърсяване на язовира и реката преди седмица, но отговор не последвал. Според природозащитниците е открита умряла бабушка и каракуда в язовир „Лобош”, както и по река Струма.

„Засега в язовира положението е сравнително приемливо откъм умряла риба, но ще видим какво ще се случи следващите дни… Както неведнъж сме казвали, “Господ да пази яз. „Лобош”. Река Струма бе унищожена за пореден път“, сигнализират от ЦРОО.

От РИОСВ вчера екоинспектори съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Перник, сектор Благоевград, извършиха съвместна проверка по сигнал, постъпил на „зеления телефон“ в района на село Жабляно, община Земен.

Експертите извършиха оглед на язовир „Пчелина“ до гр. Земен. Констатирано беше, че ВЕЦ „Пчелина“ не работи от началото на месец септември 2019 г., включително и към момента на инспекцията.

Във водното огледало, преливника и бързооттока на яз. „Пчелина“ беше установено наличие на екземпляри на умряла риба. Оттичащата се вода през преливника повлича умрялата риба по течението на река Струма, включително и под моста на реката в с. Жабляно, община Земен.

Служители от Отдела за действие при аварийни ситуации (ОДАС) към ИАОС са извършили измервания на полеви показатели на място на повърхностна вода и дълбочинна проба по показатели Ph, разтворен кислород, процента на кислорода и електропроводимост.

Всички показатели са в рамките на допустимите норми, съобщиха от РИОСВ – Перник.

Днес съобразно мониторинговата програма на ИАОС ще се извърши ново пробовземане от водите на язовир „Пчелина“ и река Струма при село Жабляно, община Земен. Резултатите от последващия лабораторен анализ ще бъдат обявени.