Варненци дишат въздух с наднормено съдържание на фини прахови частици. Най-потърпевши от проблема са хората в централната част на града, където автомобилният трафик е интензивен, а улиците не се мият. Въпреки изсипалия се дъжд, повишено запрашаване на въздуха през последното денонощие бе измерено и от автоматичната станция при СОУ "Ангел Кънчев" в Цветния квартал - 1.26 пъти над средноденонощната норма, съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда.
Основните замърсители, които отчитат двата пункта за измерване чистотата на въздуха във Варна, са озон, азотен диоксид, метанови, неметанови въглеводороди и бензен, съобщава Topnovini.bg. Концентрацията на тези химикали са в рамките на допустимите стойности. Основният замърсител на въздуха в морската столица са фините прахови частици. По този показател Варна е по-замърсена дори от Долината на химията - Девня, съобщиха за Topnovini.bg от регионалната екоинспекция.<br /> <br /> Фините прахови частици са опасни за здравето. Те са токсични, натрупват се в белите дробове и организмът ни няма как да се освободи от тях. Основните фактори, влияещи върху съдържанието на концентрацията на фини прахови частици в приземния въздушен слой, са транспортният трафик, битовите отоплителни инсталации, необлагородените свободни площи, допълват от екоинспекцията.<br /> <br /> Според приетата преди няколко години програма Общината, чрез фирмите по чистота, трябва да мете и да мие улиците. Това обаче се прави много рядко и то само на определени места. Според екоекспертите, освен чрез миене на улиците, качеството на въздуха може да се подобри чрез ограничаване движението на дизелови автобуси. Трябва да се търсят и възможности за отваряне на нови ветрови коридори, намаляване височината на застрояване, както и засаждане на специални растителни видове, които да поемат праха. /БЛИЦ<br />