Националния осигурителен институт във Видин обяви свободно работно място за началник на сектора по контрол по разходите на държавното обществено осигуряване, съобщава BulNews. 

Задачата на новия шеф ще е да организира осъществяването на контролно-ревизионната дейност в териториалното поделение и да осъществява контрола на трудовите злополуки и професионални болести, на експертизата на временната и трайна неработоспособност. В задачите му са и организирането и осъществяването на контрол на дейностите, свързани с осигурителния архив.

Изискваната минимална степен на завършено образование е бакалавър с III младши ранг. Предпочитаните специалности са от  направленията икономика, администрация и управление или социални дейности. Кандидатите трябва също така да имат професионален опит от поне 4 години.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 1000 лева. Конкурсът ще бъде проведен на три етапа - практически изпит, решаване на тест и интервю. Крайният срок за подаване на документи е до 17 часа на 17 юни.