Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ обяви конкурс за лекар ординатор във врачанския затвор. Работата на медика е да осъществява преглед, диагностика, лечение на пациент, подготовка и организация за извършване на консултации със специалисти, при необходимост от хоспитализация на пациент в лечебно заведение в или извън местата за лишаване от свобода, извършва дейности при починал лишен от свобода, както и санитарно-противоепидемични и административни дейности.
Изискваната минимална степен на завършено образование за длъжността е магистър по специалност &bdquo;медицина&ldquo;, а минимален ранг е посочен категория Г. Специфичните изисквания за заемане на позицията е, кандидатите да не са по-възрастни от 55 години, да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания. Минимален професионален опит за заемане на длъжността &ndash; не се изисква.<br /> <br /> Границите на заплатата определена за длъжността е 871 лв., а обявеният конкурс е за едно свободно работно място.<br /> <br /> През четири етапа трябва да минат кандидатите в конкурса като първият е изследване на физическа годност, на интелектуалните способности и познания, психологическо изследване и последният е заключително интервю.<br />