Службите по кадастър и общинските звена по устройство на територията трябва да установят чии са над 260 язовира у нас. От последната справка на четирите басейнови дирекции от август толкова са водните басейни, които се водят с неизяснена собственост. Данните за тези язовири са предоставени на МВР и на компетентните институции. Това съобщи в Пловдив директорът на Дирекция “Управление на водите” в МОСВ Асен Личев.
&ldquo;За нас е изключително странно да има язовири с неизяснена собственост. Ще ви задам въпрос &ndash; във вашия апартамент може ли в хола да построи някой тоалетна и вие да кажете &ndash; тази тоалетна не е моя? Всеки един такъв язовир е разположен на терен, който е или публична общинска, или публична държавна собственост&rdquo;, каза Личев.<br /> <br /> Според него реформата във водния сектор се бави вече над 15 години, а главата за защита от вредно действие в Закона за водите е декларативна и лозунгова, защото не е обезпечена нито финансово, нито кадрово. В приета от парламента стратегия било предвидено създаването на държавно предприятие на базата на Напоителни системи. &ldquo;Което предприятие да поеме почистването на руслата на реките от извора до делтата, защото те са публична държавна собственост. Да поеме стопанисването на язовирите с неизяснена собственост. Още с преминаването към пазарна икономика, видимо, че интересът за печалба в тези дейности е бил нулев. И той е бил изоставен отвсякъде. Ако не стане реформа, няма за какво да си говорим&rdquo;, заключи Асен Личев. По думите му това лято у нас са се изсипали от 2 до 5 пъти повече валежи от обичайното, което също е причина за наводненията. Незаконното строителство е причина за наводнения квартал &ldquo;Аспарухово&rdquo;.<br /> <br /> &ldquo;Примерно незаконното строителство в &ldquo;Аспарухово&rdquo; &ndash; нито кмет, нито избирателите се интересуват как ще умрат сами. В Мизия &ndash; неподходяща и остаряла система за защита от бедствия и неизпълнение на Закона за водите от всичките кметове. Никой не е предупредил Басейновата дирекция в Плевен има ли висока вълна, която да идва от някакъв язовир&rdquo;, каза Асен Личев. Според съвременните изисквания реките трябва да се разливат в руслата си, а само в урбанизираните територии да има защитни диги за населението. /БЛИЦ<br /> <br />