Взехме занаята на затворниците. Преди десетилетия за тази тежка работа са ползвали лишените от свобода. Сега ние ги заместихме, защото друг поминък освен чукането на камъни и отглеждането на тютюн в нашия край няма. Това казват стотиците мъже, насядали покрай пътя от Гоце Делчев за Сатовча. Там са разположени импровизирани цехове и складове за скалнооблицовъчен камък, който местните наричат тикли или гнайс, съобщава „24 часа”.
Гнайсът е скала с голяма здравина, грапава повърхност, издръжлива на температурни промени. В последните години все повече се използва за облицоване на къщи и вили, чешми, барплотове, барбекюта, за полагане на настилки, покриви на стари възрожденски къщи.<br /> <br /> Цветовата гама зависи от минералния състав и варира от бяло през сиво, жълто, зелено, кафяво, златисто. Тиклите се добиват в землищата на селата Плетена, Долен, Сатовча, Долно Дряново, Крибул, Крушево и др.<br /> <br /> Добиването и обработката на камъните е основният поминък за мъжете от Гърмен и Сатовча.<br /> <br /> &ldquo;Чукам камъни повече от 10 г., както близо 90% от мъжете в района. Работата е тежка, но друга няма. Същото е и на нивите с тютюн&rdquo;, казва мъж от Крушево, докато размахва огромен чук. Обичайна гледка по пътищата в района са тонове скали и бригади от здрави мъжаги, които с огромни чукове цепят камъка.<br /> <br /> Работят на ръба на закона. Само няколко фирми имат концесия за добив, за която са чакали години. Още няколко са получили разрешение за проучване. Останалите са подизпълнители, а голяма част от хората получават само дневни надници.<br /> <br /> Няколко хиляди души са включени във веригата за добив, обработка и продажба на тикли. Мъжете, които цепят каменните блокове на тънки плочи, се водят пукачи. Плащат им на квадрат по около 60 ст. На ден при непрекъсната 7-часова работа човек може да нацепи 20-30 кв. м. Въпреки жегите хората въртят чуковете по цял ден. За да имат сянка, са пригодили навеси от кашони или платнища, които наричат лястовички./БЛИЦ <br /> <br />