Набелязаните имоти са общо четири. Първият се намира в С.О. "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата". Имотът е с площ от 340 квадрата и е с начална цена от 9200 лв.

В район "Владислав Варненчик" се предлагат два имота. Единият се намира в С.О. "Ментеше" с площ от 294 кв. м за 13 340 лв. Другият се намира с местност "Узун Давлам", обявен за 27 290 лв. и с площ от 243 квадрата.

Четвъртият имот е на ул. "Прилеп" и е с площ от 277 кв. м и сграда с 43 квадрата. Обявената началната цена без ДДС е 30 745 лв.

Срокът за подаване на тръжни документи е до 13-ти март.