Възрастен варненец е със съмнение за лептоспироза, наричана още заешка треска или плъхова болест. Диагнозата е работна, изследванията все още не са потвърдили инфекцията, съобщи д-р Янка Драганова, шеф на дирекция „Надзор на заразните болести“ в Регионалната здравна инспекция във Варна.
Пациентът е развил само някои от симптомите – пожълтяване на кожата и увреждания на черния дроб. Той остава под наблюдение до излизане на окончателните резултати, съобщава „Черно море“.

Лептоспирозата е зооноза (инфекция, която е обща за животни и хора), като източник на заразата са диви и домашни животни, мишевидни гризачи, които заразяват водоизточници, почвата и хранителните продукти.

Инфекцията се предава по хранителен и воден път, чрез замърсена вода и хранителни продукти, както и по контактно-битов път. Най-често заразяването на човека се осъществява при работа в канализационни системи, шахти, кланици и други. Входна врата са устата, увредената кожа и лигавиците, както и конюнктивите на очите.

Основните профилактични мерки включват борба с плъховете и гризачите и опазване на чистотата на откритите водоеми и водоизточниците.