Осем от белокаменните чешми в община Добричка ще бъдат възстановени с помощта на проект, финансиран с 46 хиляди лева. Предстои да бъдат обновени изворите в Богдан, Драганово, Дряновец, Крагулево, Опанец, Подслон, Медово и Минково, съобщава “Монитор”. С багери или ръчни дейности ще се освобождават водоизточници, ще се измазват корита, ще се изливат бетонни площадки. Миналата година с 18 000 лева са реставрирани 11 чешми.
Белокаменните чешми са наречени &bdquo;каменните очи на Добруджа&rdquo;. Думата чешма идва от персийски и означава око. Наред с белите лястовици и с белите рози на Йовковия герой Люцкан, белокаменните чешми са един от символите на Добруджа.<br /> <br /> Определенията &bdquo;сладка вода&rdquo; и &bdquo;горчива чешма&rdquo; са още от времето, когато добруджанци носели с каруци вода от съседни села. Горчива чешма е тази, от която водата не става за пиене, а само за миене, къпане и пране.<br /> <br /> Първите крайпътни белокаменни чешми с чучури в Добруджа започват да се строят в края на XVI в. Белокаменните чучури с каптажи в Добруджа са специфични. Те не са от типа градски чешми, а вплитат в себе си и практичност, и религиозна потребност. Особеното е, че имат едно основно тяло, на което обикновено стои послание, оставено от името на този, който е направил дарението.<br /> <br /> Чешмите в Североизточната равнина са задължително с много корита, защото са служили и за водопой. В основата на идеята да се градят чешми в Добруджа е връзката вода-земя-живот. За съжаление близо 90 на сто от чешмите в Добруджа сега са слепи.<br /> <br /> Водата на всички стари чешми в Добрич спира да тече при водоснабдяването на града през 1952 г., извършено съгласно 236-о Министерско постановление за преобразяване на Добруджа. Тогава е изградена водоснабдителна и канализационна мрежа. Някои от чешмите са текли още няколко години, до 1956 г. После постепенно започнали да пресъхват, а местата на повечето дори не личат сега.<br /> <br /> Иначе в самия център на Добрич съвсем от скоро &ndash; от миналата година, нова чешма радва жителите на града. Тя е с три чучура, разположени на няколко нива. През 2008 година, в двора на храм &bdquo;Света Троица&rdquo; с помощта на дарители бе открита нова каменна чешма. В градския парк пък има три чешми с питейна вода, с по няколко работещи и няколко неработещи &bdquo;очи&rdquo;.<br /> <br />