Бивш учител, който сега работи като готвач, е превърнат във вечен длъжник заради банков кредит, който преди години изтеглил за бившия си шеф, а той му обещал, че ще поеме вноските за изплащане. Тогава работодателят се примолил на някои от екипа си да изтеглят заем за спасяване на дружеството, а той щял да стане поръчител и да плаща, пише "Борба".
След това фирмата фалирала, а Йордан Иванов почнал нова работа. Не бил притесняван нито от банка, нито от съдебни бирници. От случая минали 8 години и той дори не си спомнял за него, защото смятал, че сумата от 3500 лева отдавна е погасена&hellip;<br /> <br /> Изневиделица обаче на 20 ноември 2015 г. Йордан Иванов научил, че има образувано изпълнително дело срещу него от банка по изпълнително дело от 2009 г. за банков заем от предходната година. Човекът бил шокиран, защото узнал за драмата от сегашния си работодател, който го уведомил за запор на заплатата му от частен съдебен изпълнител (ЧСИ).<br /> <br /> Освен това сумата била над&hellip; 10 000 лева! Преди това бившият учител не е бил уведомяван за изпълнително дело, не е получавал никакви известия за издаване на заповед за изпълнение, нито покана за доброволно изпълнение. При икономическата криза от 2009 г. той напуснал фирмата, която тогава е ликвидирана от собственика. Никога не е отсъствал от адреса, на който живее, и не е бил уведомяван за действия по изпълнително дело от 2009 г.<br /> <br /> При получаване на запора през 2015 г. веднага направил възражение пред ЧСИ, който прекратява делото поради липса на изпълнителни действия повече от 2 години.<br /> <br /> &bdquo;Банката, която обаче бездействала от 2009 г., платила нова такса и направила искане да се събере дългът с ново дело въпреки изминалите вече 6 години. През това време задължението нараснало от 3500 лева на над 10 000 лева само от лихви за тези години&ldquo;, коментира вчера адвокатът на мъжа Кирил Станчев. Той е пратил изложение до Народното събрание по темата за защита на явлението &bdquo;вечни длъжници&ldquo;, което съществува заради дупка в ГПК. Смята да изпрати и предложението си за промяна до Мая Манолова.<br /> <br /> Сега Йордан Иванов е направил ново възражение пред ЧСИ, че новото дело е недопустимо поради изтекла давност от 5 години по чл. 110 от Закона за задълженията и договорите и вземането на взискателя не може да се събира принудително.<br /> <br /> Съдебното изпълнение обаче няма правомощия да прекрати новото дело по давност въпреки тълкувателно решение на ВКС. Само от човещина съдебният изпълнител се съгласил поне да вдигне запора върху заплатата на &bdquo;вечния длъжник&ldquo;, но това е временно и по същество не променя абсурдния казус&hellip;