Заведения за хранене и развлечение в курорта Златни пясъци са били проверени за силен шум. Съвместно с представители на общината служители на Регионалната здравна инспекция са измерили шума от музикални уредби на заведения за обществено хранене и развлечение.
Измервания са извършени в два пункта до входовете на хотели в периода 21 до 23 часа.
 
Измерените стойности на шума във външна зона на комплекса са над граничната стойност за часовия диапазон, информират здравните власти. Лабораторните протоколи от измерванията са предадени на Общината за предприемане на мерки по компетентност.