Частният съдебен изпълнител Александър Цанковски обяви за публична продажба земята, върху която е построена кравефермата на популярния гоцеделчевски ветеринарен лекар Иван Сирмин. Става дума за половината идеални части от поземления имот с площ 3930 квадратни метра в местността Туфча край гоцеделчевското село Баничан. Кандидатите за купувачи на земята ще наддават за нея от 3410 лева, върху имота има наложена възбрана, вписана в Службата по вписванията в Гоце Делчев, пише struma.bg.

Стопанството на Иван Сирмин влезе в полезрението на медиите в края на юни, когато пет от животните му – две телета и три  крави, починаха след отравяне. Подозренията му бяха, че отровата, сложила край на живота им, е забраненият в целия свят селскостопански препарат „Каунтер“. От вътрешните органи на животните бяха взети проби. Такива бяха взети и от фуража, от който животните са яли. Месец по-късно излязоха и резултатите от изследванията на вътрешните органи. Оказа се, че кравите са умрели вследствие на отравяне с вещество от групата на най-силните отрови. Изследванията на пробите от фуража обаче все още не са готови.

През февруари Общински съвет –  Гоце Делчев реши да прекрати договорите с некоректните наематели. Сред тях бе и Сирмин, който дължи 9000 лева от наем на общински земи.