Езерото на резервата "Сребърна" е сковано от 15-сантиметров лед. Забранено е влизането по ледената повърхност, съобщават от резервата. Предупреждава се за опасност от инциденти.
Не е замръзнала централната част на езерото и там са наблюдавани лебеди, водни кокошки и гъски, но водолюбивите птици през деня не ловуват в езерото.<br /> <br /> По данни от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе по време на четирийсетото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на 16 и 17 януари е установено, че с най-голяма численост е зеленоглавата патица.<br /> <br /> За Силистренска област най-големи струпвания на птици са наблюдавани в резервата &quot;Сребърна&quot; - над 2000 зеленоглави патици, 200 лебеда, около 60 къдроглави пеликани, водни кокошки и сиви гъски.<br /> <br /> Много водолюбиви птици са наблюдавани в участъка от река Дунав до защитена местност &quot;Блатото край с. Малък Преславец&quot;. Не е имало екземпляри от голямата белочела гъска, зимуваща в България.<br /> <br /> Поради ниските температури голяма част от водоемите са замръзнали и водолюбивите птици използват река Дунав като хранителна база./БЛИЦ <br /> &nbsp;