Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението за намалението на цената на природния газ с 11 на сто и на топлоенергията с около 8,5 на сто средно за страната.
Намалението в София и Шумен е спрямо цените, постановени от ДКЕВР в началото на годината, които бяха с близо 19 процента по-високи. Енергийният министър Петър Димитров ги замрази и така през второто тримесечие, ако топлоенергията се продава по цените, определени от регулатора, в София и Шумен ще има поскъпване от около 9 - 10 на сто. В крайна сметка какво ще плащат клиентите на двете топлофикации, ще зависи от решението на енергийния министър. /БЛИЦ