Река Осъм под Троян е наситена с химикали. Манган, феноли и цианиди се срещат най-вече в бързоструйната вода. Увеличено е и съдържание на авониеви нитрати и фосфатитни йони.
То е резултат от усилното третиране с химически препарати на разните земеделски култури. Според съдържанието си на химикали Осъм се нарежда сред реките втора категория по показател "чистота". Основният замърсител на реката били промишлени фирми от Троян, съобщиха днес в Ловеч екоактивисти. /Гергана Димитрова, БЛИЦ