Хиляди българи бързат да подадат документи за пенсиониране в последния момент, преди да влезе в сила новата реформа. От тази неделя, 1 януари, условията за пенсиониране вече се променят.
Откакто се говори за пенсионна реформа, броят на новите пенсионери се е увеличил, което показва, че хората се опитват да изпреварят реформата. През 2009 г. новите пенсионери са били близо 83 хиляди, през 2010-а - 98 хиляди, а за 2011-а пенсионерите ще надхвърлят 90 хиляди.<br /> <br /> Забързаната крачка за пенсиониране се потвърждава и от други данни. През септември тази година в София близо 860 души са поискали пенсия за стаж и възраст. 3 месеца по-късно, през декември, броят на желаещите е скочил на 1200.<br /> <br /> В последния работен ден в приемната на НОИ се редят десетки пенсионери и кандидат-пенсионери. В последния момент едни искат преизчисление, а други се редят за първа пенсия.<br /> <br /> Възрастта и стажът скачат с по 4 месеца за всички категории труд. За военни и полицаи се увеличава само стажът, но с 2 години.<br /> <br /> Балерини, балетисти и танцьори могат да отдъхнат. За тях промяна през 2012-а нямада има. Ще продължат да се пенсионират без значение от възрастта, но с минимум 25 години осигурителен стаж.<br /> <br /> От 2012-а обаче възрастта ще се увеличава с по 4 месеца на година, докато достигне 67 години. <br /> <br /> Хората, които имат години и стаж за пенсия, но не са подали документи тази година, могат да го направят, когато поискат в годините напред и то при старите условия. Кодексът за социално осигуряване го позволява, с изключения при полицаи, военни и учители.<br /> <br /> През новата година са планирани 200 милиона повече за изплащане на пенсии. С 9 лева повече от юни ще получат пенсионерите с минимален доход.<br />