Имуществена санкция в размер на 500 000 лв. наложи Административен съд София – град на юридическото лице „ДКЛ 547“ ЕООД, обогатило се от данъчно престъпление. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
&nbsp;Решението от 27.10.2015 г. е постановено по искане на Софийска градска прокуратура с правно основание чл. 83 а от ЗАНН и е във връзка с разследването по т. нар. акция &bdquo;Недосегаемите&ldquo;. Разследването касае извършени от организирана престъпна група данъчни престъпления. За участието си в ОПГ са признати за виновни, с влязла в сила присъда, две лица &ndash; Желяз Иванов и Ивайло Йорданов. <br /> <br /> По отношение на извършеното данъчно престъпление, при което държавният бюджет е ощетен с 804 000 лв. на 08.10.2014 г., делото е внесено срещу Желяз Иванов, Ивайло Йорданов и Димитър Димитров в Софийски градски съд. <br /> <br /> Тримата обвиняеми са се познавали и решили да извършват поредици от действия с цел &bdquo;Римекс агрохолдинг&ldquo;АД&ndash;София неправомерно да избегне установяване и плащане на ДДС. Обвиняемите Иванов и Йорданов се насочили към намиране на социално слаби и неграмотни лица, на чиито имена да бъдат вписани &bdquo;кухи&ldquo; дружества, практически неизвършващи стопанска дейност. Те от своя страна да осъществяват фиктивни сделки с &bdquo;Римекс Агрохолдинг&ldquo; АД, като за тях бъдат съставяни документи с невярно съдържание &ndash; фактури от &bdquo;кухите&ldquo; дружества. В изпълнение на взетото решение били регистрирани фирмите &bdquo;Фолин 7557&ldquo; ЕООД, &bdquo;Круп дийл транс 7805&ldquo; ЕООД, &bdquo;Мегатранс 2004&ldquo;ЕООД и &bdquo;ДКЛ 547&ldquo; ЕООД. Четирите &bdquo;кухи&ldquo; фирми били контролирани от обвиняемите лица. <br /> <br /> В хода на разследването е установено, че на 17.09.2009 г. &bdquo;Римекс Агрохолдинг&ldquo; ЕООД и &bdquo;Римекс 1-холдинг&ldquo; АД са превели общо 804 000 лв. към &bdquo;кухата&ldquo; &bdquo;Фолин 7557&ldquo; ЕООД. На същата дата &bdquo;Фолин 7557&ldquo; ЕООД е превела 804 000 лв. на &bdquo;Мегатранс 2004&ldquo; ЕООД. На следващия ден &ldquo;Мегатранс 2004&ldquo;ЕООД е превела сумата от 401 254 лв. към фирма &ndash; &bdquo;Круп дийл транс 7805&ldquo; ЕООД и 402 600 лв. към &bdquo;ДКЛ 547&ldquo; ЕООД. Извършени са били преводи без реално да е била осъществена търговска сделка. <br /> <br /> Сумата е изведена от оборота на действащи фирми - &bdquo;Римекс Агрохолдинг&ldquo; ЕООД и &bdquo;Римекс 1-холдинг&ldquo; АД чрез дружества без търговска дейност. <br /> На 25.09.2009 г. обвиняемият Йорданов, представляващ &bdquo;ДКЛ 547&ldquo; ЕООД, е подал до банка &bdquo;Уникредит Булбанк&ldquo; АД заявка за теглене на сумата от 400 000 лв. в брой от сметката на дружеството. По време на тегленето на сумата, Йорданов е бил задържан в София от органите на разследването.<br /> <br /> Имуществена санкция по реда на чл. 83а &ndash; 83е от ЗАНН се налага на юридически лица, обогатили се от престъпление, когато са извършени от лице, овластено да формира волята на юридическото лице, от лице, представляващо юридическото лице, от лице, избрано в контролен или надзорен орган на юридическото лице, или от работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази работа. <br /> <br /> Санкцията се налага при получаване на неправомерна облага от юридическо лице, доказана връзка между извършителя на престъплението и юридическото лице, доказана връзка между престъплението и облагата за юридическото лице и безспорно установен размер на неправомерната имуществената облага за юридическото лице. Имуществената санкция се налага независимо от осъществяването на наказателната отговорност на съучастниците в извършване на престъпното деяние.<br /> <br /> В настоящия случай дружеството &bdquo;ДКЛ 547&ldquo; ЕООД, контролирано от Ивайло Йорданов, не е осъществило търговска сделка, получило е парична сума без да е извършена стопанска операция, като е избегнато данъчно облагане. Сумата се явява неправомерна облага за дружеството, поради което е наложена имуществената санкция от Административния съд София-град в размер на 500 000 лв. <br /> <br /> Размерът на наложената от съда имуществена санкция по съдебни решения възлиза общо на 242 318 лв. за 2014г. , при 150 270 лв. за 2013 г. и едва 5000 лв. за 2012 г. /БЛИЦ <br />