Вътрешна реставрация и благоустрояване на храма “Св. Архангел Михаил” в с. Пелишат” е одобреният проект на Община Плевен по Програма “Красива България”, съобщават от пресцентъра на общината. Проектът е на стойност 80 хиляди лева. Половината от тях се финансират от Програмата, а останалите - от Плевенското църковно настоятелство чрез Община Плевен.
През изминалата година също по програма “Красива България” бяха основно ремонтирани покривът и външната фасада на храма в Пелишат.
“Оптимизиране условията на живот в Дома за стари хора в с. Бохот в съответствие с наложени стандарти и критерии” е името на проект, с който Община Плевен ще кандидатства по Програма “Красива България”.  /Георги Стоянов, БЛИЦ