По разпореждане на министър Джевдет Чакъров РИОСВ – Бургас ще сезира Окръжна прокуратура – Бургас заради незаконни постройки в местността “Айроди”, която е част от защитена местност “Устие на река Велека”, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.
Министърът нареди спешна проверка след получаване на сигнал в края на миналата седмица. При проверката беше констатирано, че в близост до оградата на базата на БАН са изградени 12 бунгала, 2 от които не са трайно свързани със земята, а останалите са върху бетонова основа. Към някои от бунгалата има навеси, тоалетни и други пристройки. Между военното поделение и морето има построени други 6 постройки, от които една тухлена, а останалите от леки конструкции върху бетонова основа.
Постройките са незаконни и РИОСВ – Бургас ще сезира РДНСК - Бургас и ДНСК – София за предприемане на съответните мерки по компетентност.

Регионалната екоинспекция ще състави акт на собствениците за извършеното нарушение по Закона за защитените територии, който в такива случаи предвижда размер на глобата от 5 000 до 20 000 лева. /БЛИЦ