"Рош България” ЕООД, като част от корпоративната Рош Груп, се ръководи в своята дейност от добрата практика на Групата и е спазила напълно всички законови рамки по отношение подсигуряването на Тамифлу при обявената процедура от правителството на България.
Това се казва в изявление на &quot;Рош България&quot; във връзка с повдигнатото обвинение на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев за сключването на неизгодни сделки между Министерство на здравеопазването и фирмата за доставка на антивирусния препарат Тамифлу.<br /> <br /> Предложената от &quot;Рош&quot; цена отговаря на изискванията на нормативната уредба, а именно да не е по-висока от утвърдената цена на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък. Ние не можем да коментираме каквито и да било условия на друга оферта, която е направена от Британското правителство.<br /> <br /> Конкретните факти във връзка с визираните обществени поръчки са следните:<br /> Със заповед РД-17-786 / 03.11.2009 г., на министъра на здравеопазването, МЗ отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на антивирусни препарати от групата на невраминидазните инхибитори. Обект на обществената поръчка са лекарствените продукти оселтамивир и занамивир. &quot;Рош България&quot; ЕООД участва с оферта за общо обявено количество от продукта оселтамивир, капсули &ndash; 150 000 опаковки, като предлага цена от 31,88 лв. Предложената от &quot;Рош&quot; цена отговаря на изискванията на нормативната уредба, а именно да не е по-висока от утвърдената цена на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък. Предлаганата цена на производител от Рош България ЕООД е най-ниска от всички референтни държави (Чехия, Унгария, Литва, Естония, Гърция, Испания, Португалия), към която са добавени стойностите на установените плащания по действащите нормативни актове в страната (ДДС + надценка за търговец на едро).<br /> <br /> Договор по поръчката с № РД-17-1018 между Министерство на здравеопазването и &quot;Рош България&quot; ЕООД е сключен на 16.12.2009 г.<br /> <br /> С друга заповед РД-17-802 / 06.11.2009 г., на министъра на здравеопазването, МЗ възлага обществена поръчка за доставка на същите лекарства &ndash; оселтамивир и занамивир. &quot;Рош България&quot; ЕООД участва с оферта за общо обявено количество от продукта оселтамивир, капсули &ndash; 50 000 опаковки. &quot;Рош България&quot; ЕООД предлага същата цена от 31,88 лв., както при предходното договаряне. Договор по поръчката с № РД-17-1019 между МЗ и &quot;Рош България&quot; ЕООД е сключен на 16. 12. 2009 г.<br /> <br /> Продуктите по двата договора са доставени със срок на годност до 31. 08. 2016 г.<br /> <br /> Не разполагаме с информация за предложена от Националната здравна служба на Великобритания, чрез Британското посолство в България, друга цена, поради което не е възможно и да дадем някакъв коментар в тази връзка.<br /> <br /> В своята дейност във всяка една държава Рош стриктно спазва нормативната уредба и принципите на свободна и лоялна конкуренция, казаха още от дружеството. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />