Фирми на съпругата на бившия зам.-председател на младежката организация на ДПС Пенчо Загорски са били консултанти по проекти по оперативна програма "Околна среда" във Врачанско.
В сигнал на Синята коалиция до Икономическа полиция се посочват няколко проекта в три общини, за които има подозрения за много висока корупция, пише <a href="https://www.etrud.tk/" target="_blank">Etrud</a>.<br /> <br /> Визирани са договори, сключени през 2009 г. между екоминистерството и общините за проекти за техническа помощ по водната инфраструктура и отпадъците. Масова практика е търговете да се печелят от новосъздадени обединения &ndash; пише в сигнала.<br /> <br /> Един бегъл поглед обаче показвал, че играчите са едни и същи. Ръководителите на проектите в отделни общини може да са различни физически лица, но в тях винаги присъства едно ядро от специалисти, работещи във фирмата на Пенчо Загорски и жена му. Същите фирми ще подготвят и документите за новите обществени поръчки за строителство.<br /> <br /> Начинът, по който ще бъдат изготвени тези документи &ndash; дали в тях ще попадне цялата набрана информация и как ще бъде поднесена, ще предопредели до голяма степен и бъдещите победители в търговете. Предложението е да се спрат плащанията за около един месец по всички договори, през което време да се направи пълна ревизия. Настоява се също така договорите да съответстват на реалния обем работа, която се извършва, защото завишението в момента достига 300 %.<br />