По време на есенния мониторинг за езерата доброволците от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) – Бургас имаха възможност да наблюдават розово фламинго в Атанасовското езеро, сокерица на брега на езерото Вая и изненадващо голям брой тръноопашата потапница, която е световно застрашен вид, съобщава кореспондентът на Агенция БЛИЦ в морския град.
По време на обиколката си еколозите са наблюдавали 30 460 екземпляра птици от 41 вида. С най-голяма численост са белочелите водни кокошки – 12 784 и кафявоглавите потапници – 8040 екземпляра, съобщи регионалният координатор на БДЗП – Бургас Валентина Ангелова.

Орнитологичният мониторинг на Бургаския езерен комплекс е сред основните природозащитни дейности на БДЗП в региона. Той дава ясна картина за състоянието на влажните зони, като способства да се определи с относителна точност числеността и видовата принадлежност на водолюбивите птици, да се отбележат нарушенията на природозащитното законодателство, както и да се обучат доброволците на БДЗП в експертна работа, коментира Валя Ангелова.

При осъществяването му се прилага методиката за орнитологични изследвания на влажни зони от международно значение. Числените и видови характеристики на водолюбивите птици се определят от предварително набелязани точки, които дават възможност за 100 % покритие на водоемите. /Марина Шиварова, БЛИЦ