Свлачището над рудник "Ораново" в Симитли е опасно за хората от едноименния квартал. В рудника станаха няколко тежки инцидента през последните години. При най-скорошното срутване през лятото на 2013 г. загинаха четирима миньори, съобщава БГНЕС.
На 2 декември миналата година със заповед на областния управител Муса Палев, започна проучване на свлачището. Според разработката, основни причини за проявените свлачищни процеси в района са геоложките особености, тектонския строеж, високата сеизмичност и промените в инженерногеоложките условия в резултат на въгледобива.<br /> <br /> Управителят на фирмата инж. Стоянка Карадинкова определя свлачището като сериозен екологичен проблем. Екипът, направил проучването, предлага в дългосрочен план регионалното министерство да изготви проект за управление на теренната повърхност в концесионния контур.<br /> <br /> В краткосрочен план трябва да се вземат спешни мерки за дрениране и ликвидиране на заблатяванията, а също и да се възстанови проводимостта на Орановския дол. За да се осигури достъп на тежка строителна механизация до езика на свлачището, трябва да се изгради временен път, смятат експертите.<br /> <br /> Кметът на община Симитли Апостол Апостолов съобщи, че мина &quot;Ораново&quot; изхвърля шисти в района на свлачището и поиска РИОСВ-Благоевград да направи проверка и да предприеме мерки.<br /> <br /> Той смята, че за да се спре свлачището, единственото решение е да се започне нов начин за изземване на въглища със запълване на галериите, което оскъпява много и ще доведе до затваряне на мината.<br /> <br /> &quot;Въпросът е дали да се затвори рудника или да се рискува човешки живот&quot;, подчерта Апостол Апостолов./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br />