250 тона ябълки и грозде, внесени от България, Полша, Италия, Литва и Турция, бяха обявени за некачествени от руските санитарни власти. Лабораторните изследвания са показали, че в 113,8 тона ябълки от Полша, Италия и Литва и 136,3 тона грозде от Турция и България са открити остатъчни количества пестициди и нитрати, съобщава investor.bg.
Съдържанието им в плодовете превишава максимално допустимите равнища по руските стандарти за качество.<br /> <br /> Данните са предадени на санитарните служби в Москва, Московска и Тулска област. По информация на специализираната централна лаборатория за седемте месеца от началото на годината в Русия са открити около 6000 тона вносни плодове и зеленчуци, несъответстващи на изискванията на националните нормативни документи, като повечето - над 4100 тона са внос от Полша.<br /> <br />