Гражданите на Руската федерация са на първо място по брой на постоянно пребиваващи в България. След тях са родените в Украйна, Македония, Турция и Молдова.
Това се казва в Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията за 2015-2020 г. Документът бе публикуван за обсъждане на Портала за обществени консултации.<br /> <br /> От Националната агенция по приходите отчитат, че към началото на миналата година 21 019 граждани, които са извън ЕС, са работили на трудов договор в страната ни. Други 4695 чужденци са се осигурявали самостоятелно.<br /> <br /> Руснаците са на второ място по численост при получаване на правото на по-дълго пребиваване в страната ни с цел &bdquo;образование&ldquo;. През 2014 г. са издадени 4333 разрешения за продължително пребиваване на чужденци, приети за обучение в лицензирани учебни заведения у нас. <br /> Най-често руснаците избират да учат в София, Благоевград, Пловдив и Варна. Най-много обаче са чуждите студенти от Турция - за миналата година те са близо 61% от общия брой на гражданите на трети държави в нашите университети. <br /> <br /> Следвани са от гражданите на Руската федерация, Украйна и Македония. Един от сериозните изводи, който се прави в стратегията, е, че вследствие на демографската криза страната ни трябва от сега да мисли за внасяне на работна ръка отвън. Препоръчва се да се работи по &bdquo;източното крило&ldquo;, като се подпишат двустранни спогодби за обмен на работна ръка от Украйна, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан и Беларус. Експертите, изготвили документа, анализират, че трябва да се изградят механизми за привличане на специалисти с големите страни като САЩ, Канада, Нова Зеландия и Австралия.<br /> <br /> През 2014 година 5527 чужденци са получили българско гражданство. Най-голяма част от тях са от Македония, следват тези от Молдова. Анализът сочи, че за периода 2010-2014 г. между 10 и 23% са получилите българско гражданство лица, които остават в България. Броят на подадените молби за придобиване на българско гражданство показва, че се запазва големият относителен дял на кандидатите от български произход от броя на всички молби за натурализация.<br /> &nbsp;