С 28 процента повече са постъпленията в бюджета на Столичната община за първите шест месеца през тази година в сравнение със същия период на миналата, каза пред общинските съветници от Столичния общински съвет Минко Герджиков - заместник-кмет по финанси.
По думите му актуализацията на бюджета на Столичната община през септември ще е свързана с преструктуриране и вътрешни трансфери от неусвоените пари по различните дейности, включени в бюджета. За първото полугодие са събрани 128 млн. лв. от предвидените в бюджета 240 млн лв. от имуществени данъци, 27 млн лв. от общо 42 млн лв. от данък "сгради", 76 млн. лв. от 151 млн. лв. от данъци върху възмездните сделки, 116 млн лв. от 201 млн лв. от събираните такси от Столичната община. Само 1,7 млн лв. от общо 7,1 млн лв. са събрани от патентните данъци, събирани на територията на Столичната община. Според Герджиков причината за малкото пари е преминаването на част от търговците, които до момента са били на патентен данък, към друг вид данъчно плащане. От заложените в бюджета 10 млн лв. от такси за рекламна дейност, са събрани 1, 974 млн. лв. Близо 30 процента е изпълнението на бюджета за постъпления от продажбата на общински имоти. Информацията е на БНР. /БЛИЦ