Производствени площадки в ромските квартали са едно от основните пера, по които ще разпределяме средства от европейския фонд "Джесика" (JESSICA). Други приоритети са обществените паркинги, за които ще бъдат откупувани частни терени, санирането на панелните блокове, изграждането на атракционни паркове.
В столицата са подготвени проекти за&nbsp;19,8 млн. евро,&nbsp;съобщи главният архитект Петър Диков на представянето на механизма &quot;Джесика&quot;.<br /> <br /> &quot;Ние много приказваме за ромите, но те&nbsp;ни отговарят - не сме читави,&nbsp;защото сме бедни и вие не ни давате работа&quot;, коментира ситуацията с ромите&nbsp;Диков. В същото време много производства имат нужда от нискоквалифициран ръчен труд. Главният архитект изрази увереност, че ще има желаещи инвеститори, когато се обяви, че тези общински терени&nbsp;са предназначени за строителството на фабрики под две условия &ndash; да се разкрият възможно най-много работни места и да се използва нискоквалифициран труд.<br /> <br /> Началният капитал на фонда е 33 млн. евро (65 млн. лева). От тях 56 млн. лв. са от оперативната програма &quot;Регионално развитие&quot;, а 9 млн. лв. са национално съфинансиране. С тези средства седем големи общини &ndash; София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен - ще могат да финансират публично-частни проекти за спортни зали, паркинги, бизнес и индустриални зони и туристически атракции.<br /> <br /> Условията за отпускане на финансиране са проектът да генерира приходи, да е устойчив и да има смисъл за града и за държавата. Финансирането няма да е безвъзмездно, а под формата на банкова гаранция, ниско-лихвен кредит или дялово участие в проекта. Отпуснатите средства трябва да се възстановят най-късно до 31 декември 2015 г. След това отново ще бъдат инвестирани в проекти на общините.<br /> <br /> &quot;Джесика&quot; ще се раздели на два под-фонда &ndash; един за София с 19,8 млн. евро и един за останалите градове с 13,2 млн. евро. Двата под-фонда ще се управляват от местни финансови институции, които ще бъдат избрани с конкурс.<br /> <br /> По думите на арх. Диков София може най-бързо да подготви и проекти за частни паркинги. На всеки инвеститор, който иска да направи паркинг на негов терен, общината ще осигури логистиката, за да може той да кандидатства за финансиране. Това няма да са публични паркинги, защото там инвеститорът се избира с търг. &quot;На частника ние му помагаме да получи финансиране, а ползата за общината е услугата&quot;, поясни Диков.<br /> <br /> Той уточни, че има развитие по една от идеите на общината обявена преди години &ndash; да се направят подземни паркинги под 4 столични училища. За английската гимназия и 22-ро училище вече има изработени подробни устройствени планове. Диков не можа да се сети кои са другите две училища. Но според него инициативата ще срещне както противници, така и привърженици. &quot;Знаете третия закон на Нютон &ndash; на всяко действие има равно по сила и обратно по посока противодействие. Е, българите са измислили &ndash; на всяко действие има обратно по посока и два пъти по-силно противодействие&quot;, коментира главният архитект.<br /> <br /> За санирането на панелни блокове и реновирането на междублокови пространства ще бъде популяризирана възможността&nbsp;в един квартал да се направят жилищни асоциации и така обединени съкварталците да кандидатстват за финансиране.<br /> <br /> Не са забравени и проектите за&nbsp;паркове и&nbsp;атракционни комплекси с търговски характер. Съществуват опасения обаче, че финансовите институции, избрани да управляват под-фондовете, могат да сложат големи разходи за работата си и лихвите по кредитите от фондовете да се доближат до тези на търговските банки.<br /> <br /> /БЛИЦ