Едва 20 от близо 400-те болници у нас ще могат да кандидатстват за пари по програма &bdquo;Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации&rdquo;, в рамките на Оперативна програма &ldquo;Регионално развитие&rdquo; 2007-2013 г. <br /> <br /> Лечебните заведения са толкова малко, тъй като само те отговарят в момента на критериите, определени от специалната концепция на здравното министерство за преструктуриране на болничната помощ у нас, обясниха от ведомството на д-р Божидар Нанев. <br /> <br /> Целта е тези лечебни заведения да се превърнат във високотехнологични болници, които да предоставят високоспециализирани медицински дейности на пациентите си. Парите трябва да се харчат за ремонти, реконструкция и оборудване. <br /> Максималният размер на всеки един от проектите е от 5 до 10 млн. лв., като цялата сума, която се отпуска за държавните болници по програмата, е 79.9 млн. лв. <br /> <br /> Пари се отпускат и за 32 дома за медико-социални грижи за деца до 3 г. За тях са предвидени 10 млн. лв., като целта е домовете да бъдат или закрити или преструктурирани, а децата да получат грижи в приемни семейства, домове от семеен тип, дневни центрове, стационари и др.<br /> <br /> 58 млн. лева ще бъдат дадени за обновяване и модернизация на лъчеапаратура. Очаква се да се финансират 3 лечебни заведения за лъчетерапия. <br /> За болниците сроковете за кандидатстване са 31 март и 30 септември 2010 г. За социалните домове &ndash; 31 януари 2011 г.<br /> Стойността на безвъзмездната помощ по процедура &bdquo;Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации&rdquo; е 148 млн. лева. /БЛИЦ<br />