Само един участник в търга за ремонт и поддръжка на автомагистрала "Тракия" обявиха от националната агенция "Пътна инфраструктура" при отварянето на офертите днес. Това е дружеството "Автомагистрали" ЕАД - София.
Липсват задължения на дружеството към НАПИ и представените документи са изрядни, казаха от пътната агенция. Договорът е за една година. До 18 юни ще стане известна стойността на поръчката.
Подизпълнителите, посочени от дружеството, са "Пи Ес Ай" АД - Стара Загора, "Път инженеринг" ЕООД, "Пътища - Пловдив" АД, "Интегрирани пътни системи" АД и "Пътно-строителна техника" ЕАД.
Десислава Вангелова, БЛИЦ