Над 47% от оценките на кандидатстудентския изпит по български език и литература в Софийския университет са двойки.
Пълната шестица е само една. Отличниците са 41. Преобладават тройките, които са 21 на сто.<br /> <br /> На изпита се явиха около 2 400 кандидати. Те&nbsp;писаха по темата &quot;Самотата в поезията на Димчо Дебелянов&quot;а като вариант можеха да напишат есе по&nbsp;цитати от разказа на Елин Пелин &quot;Мечтатели&quot; и стихотворението на Никола Вапцаров &quot;Писмо&quot;.<br /> <br /> Двойките се разпределят между 707 момичета и 406 момчета. Едва 41 зрелостници имат над 5.50, а около 120 души са оценени с между 5 и 5.49. 21% от литературните разработки са оценени с между 3 и 3.49, а оценки между 3.50 и 3.99 са получили 9 на сто от кандидат-студентите.<br /> /БЛИЦ