Отпадна възможността един минерален извор да се дава за ползване на няколко концесионера, решиха депутатите, които гласуват днес на второ четене Закона за водите. Така се изпълняват нормите, свързани с марката и качеството на предлагания продукт.
В страната има над 8 000 извора, от тях 103&nbsp;са с национално значение, а&nbsp;на концесия са дадени едва 26. <br /> Промените в законодателството ще отворят пътя за финансиране на&nbsp;ВиК-мрежата от еврофондовете. Собствеността й ще бъде преимуществено общинска и средствата ще постъпват в общините.&nbsp;<br /> Големите язовири няма да се отдават на концесия, решиха още депутатите. Техни оператори могат да бъдат само изцяло държавни или общински фирми. <br /> В момента големите язовири се стопанисват под различна форма, включително и с участието на частен капитал чрез &quot;Напоителни системи&quot; към министерството на земеделието, &quot;Язовири и каскади&quot; към министерството на икономиката и енергетиката и от ВиК операторите. <br /> В дневния ред на парламента днес са още&nbsp;измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на&nbsp;България,&nbsp;&nbsp;промените в Закона за гражданското въздухоплаване и на второ четене&nbsp;- &nbsp;проекта за Семеен кодекс,&nbsp;законите&nbsp;за движението по пътищата и&nbsp;за управление на отпадъците в област София./БЛИЦ