В Бургас измамниците, специализирали се да отнемат домовете на нищо не подозиращи хора, са започнали да действат по нова схема, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в морския град. Измамниците взимат имотите с фалшиви пълномощни, а жертви обикновено са самотно живеещи възрастни хора.
Три основни механизма за жилищни измами действат в момента на територията на Бургаска област. При първия лицата, автори на измамата, или живеят при измамения, или често му ходят на гости, като определено имат достъп до неговите личните данни (име, ЕГН, точен адрес) и до нотариалния акт за собственост.
При получаване на личните данни, ако нямат достъп до оригиналния нотариален акт, те отиват в Службата по вписвания, където регистърът е публичен (защото не е необходимо пълномощно, за да се получат данни за имотите на лицето и какви са правата върху тях, дали не е налице съсобственост, ипотека и др.).
След като вземат копие от нотариалния акт, могат да си подготвят документите за изповядване на сделката с точните характеристики на имота. След това подставени лица се представят като примерно служители от "Енергото" и под претекст, че ще подписват договор за нов електромер, между папката с документи се поставя и документът, с който се упълномощава дадено лице да продаде собствения му имот, описан с точните параметри.
Насрочва се дата за изповядване на сделката пред нотариус, като това обикновено се прави от купувача. Изготвя се фалшива лична карта с данните на действителния собственик на имота, но със снимката на друго лице, което се явява от негово име пред нотариуса, който заверява вече подписаното пълномощно.
Когато при нотариуса се носи вече подписано пълномощно, лицето показва фалшивата карта и заявява, че е съгласно с текста на пълномощното, обикновено нотариусите искат до вече положения подпис да се постави още един подпис. Измамникът или подписва с лявата ръка, като обяснява, че е с навяхната дясна ръка, или има гипсирана ръка, като по този начин се избягват характеристиките на оригиналния подпис. След като нотариусът завери пълномощното, обикновено се насрочва дата за изповядване на покупко-продажбата пред друг нотариус и с това пълномощно пълномощникът продава на друго лице недвижимия имот (апартамента на нищо неподозиращия действителен собственик).
Вторият механизъм е в първата си част аналогичен на гореописания случай, но разликата е в това, че лицето действителен собственик не полага подпис под пълномощно, а пълномощното е подписано с измислен подпис. След което друго лице изготвя фалшива лична карта с данните на действителния собственик, но със снимката на човека, който ще се явява пред нотариуса за заверка на пълномощното.
По аналогичен на горния механизъм пълномощното се преподписва от нотариуса и се насроча дата за изповядване на покупко-продажба на имота пред нотариус. И двете страни по покупко-продажбата са измамници.
След като бъде извършена тази покупко-продажба, купувачът, който е станал собственик на апартамента, тегли кредит от банка, който обезпечава със "закупения имот". След като вземе чистите пари от банката, спира да плаща кредита и банката се удовлетворява от апартамента.
Изпълнението от страна на банката може да бъде спряно много трудно, тъй като тя е приоритетен кредитор, още повече че по-голяма част от измамените са хора с ограничени финансови възможности, които не са запознати със законите и процедурите и трудно могат да се ориентират и да си позволят да платят процент от цената на иска, който се изисква от съда за обявяване на последващите нотариални актове за нищожни. Те не могат да си позволят и адвокатските хонорари.
Третият механизъм: след като се снабдят с данните на собственика и документ за собственост върху имуществото, което целят (за да се уверят в правото на собственост върху имота), се изготвя фалшива лична карта, като подготвят лицето, което е на снимката на фалшивата лична карта, да се яви пред нотариус.
Там то трябва да заяви, че е съгласно да встъпи във фигурата на ипотекарен длъжник по кредит, изтеглен от друго лице, като кредитополучател. По този начин апартаментът на действителния собственик е заложен без негово знание и обезпечава кредита, който е изтеглен или от някого от измамниците, или от лице, което прави услуга, без да подозира, че е заложено имущество на собственик, който не е дал съгласието си за това.
След получаване на сумата по кредита измамниците спират да плащат вноските и банковите служители се насочват към ипотекарния длъжник, който до този момент не знае, че имуществото му е заложено в полза на банката. Марина Шиварова, БЛИЦ