Зам.-правосъдният министър Сабрие Сапунджиева похвали съда за наказанието, наложено срещу бившия председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. През тази седмица той получи три години и половина от Софийския градски съд заради това, че не е изпълнил и е нарушил служебните си задължения, с цел да набави за други лица облага или да причини вреда. Присъдата е на първа инстанция.
&quot;За мен това решение е знак към обществото, към администрацията и към хората, които прилагат законите, защото принципите, по които работят всички органи, са разписани в законите и някак си в последните години загърбихме тези принципи. А принципите са законност, публичност, прозрачност, ефективност и отговорност. Според мен съдът с присъдата, която наложи на господин Филип Златанов даде знак на обществото и на всички, които прилагат законите, че трябва да ги прилагат почтено, в съответствие с принципите&quot;, заяви Сабрие Сапунджиева пред БНР. <br /> <br /> Софийски градски съд призна Филип Златанов за виновен по обвинението, свързано с Росен Плевнелиев - сигналът, който Златанов не е предоставил за публикуване и така за настоящия президент е настъпила облага като не е станало обществено достояние, че се води преписка. Преписката срещу настоящия президент е прекратена. По част от обвиненията Златанов беше оправдан, например за част от обвинението свързано с Димана Ранкова като това, че не е качил на сайта решението за нея.<br /> <br /> За казусите, които станаха причина Филип Златанов да получи ефективна присъда Сапунджиева припомни, че решението за президента Плевнелиев датира от 2012 г. <br /> <br /> &quot;Интересното в този случай е, че решението беше взето на извънредно заседание на комисията. Мисля, че в този случай в преписката нямаше данни за конфликт на интереси и аз подкрепих решението за прекратяване на производството, тъй като във финала се съдържаха данни и имаше твърдения във връзка с действия на господин Плевнелиев в качеството му на министър на регионалното развитие и благоустройството. А за да имаме конфликт на интереси трябва да е замесено лице, заемащо публична длъжност, да имаме упражнено правомощие по служба и да има облага, да има частен интерес. Нямаше как по данните на преписката президентът Плевнелиев да е упражнил правомощие, свързано с облага, и по-конкретно свързано с някакъв бизнес&quot;, обясни Сапунджиева.<br /> <br /> Решението не е било публикувано на сайта, посочи заместник-министърът, а такова задължение има председателят на Комисията за конфликт на интереси. &quot;За&nbsp; случая с Димана Райкова имам особено мнение. Категорично твърдя, че за нея нямаше достатъчно данни за конфликт на интереси и съм написала особено мнение по този случай. Госпожа Ранкова не е била уведомена по същия начин, в продължение на 8 месеца решението не е било качено на сайта на комисията и по този начин е било нарушено нейното право на защита. Комисията трябва да даде гаранции и когато е имало грешка, комисията трябва да уведомява, за да може лицето да защити името си&quot;, заяви зам.-министърът.<br /> <br /> Сабрие Сапунджиева каза още, че се готвят промени в закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, които ще бъдат готови до края на април. Предстои приемането на корекциите на второ четене в пленарна зала. В законопроекта се предлагаше разширяване на приложното поле на лицата, които подлежат на проверка, предлагаше се и служителите в търговските дружества с държавно и общинско участие също да се проверяват, ние считаме, че това не бива да се случва, защото там попадат детските кухни, училищата и др. Това ще затрудни и работата на комисията. Промените са свързани и с йерархията в комисията, като предвижда се фигурата на заместник-председател, защото когато председателят отсъства, той трябва да поеме работата на комисията. <br /> <br /> <br />