С публични задължения над 5 хиляди лева през месец септември в Териториалната дирекция на НАП в Ямбол са регистрирани 364 собственици на фирми, предаде кореспондентът на БЛИЦ.
От тях 322 са предадени на Агенцията за държавни вземания за принудително събиране на дължимите суми. На шестима собственици е наложена забрана да напускат страната, като приходната администрация е поискала и отнемане на личното им оръжие от лицензираните органи. Четирима са новите длъжници в последния публичен списък с неплатени данъци и осигуровки над 110 хиляди лева. От тях с най- големи задължения - 66 хиляди лева, е новозагорска фирма.
Служителите от отдел „Събиране” в Териториалната дирекция на приходна администрация – Ямбол продължават да изпращат покани за доброволно погасяване на неплатени задължения към НАП. Ако до седмица фирмите не погасят задълженията си, се пристъпва към принудително събиране на вземанията чрез запор на банкови сметки, МПС , възбрана върху недвижими имоти и др. Една фирма е отпаднала от предходния списък, съобщиха служителите на НАП. /Марина Шиварова, БЛИЦ