Съдебни заседатели заявиха, че институциите неглижират проблемите им. Емилия Николова - председател на Съвета на съдебните заседатели при Софийския градски съд (СГС), посочи, че от 2012 г. от съветите на съдебните заседатели в столичните съдилища са изпратили 11 писма до институциите. По думите й, било е отговорено на четири от тях, съобщава NEWS7.
Съдебните заседатели са възмутени от &quot;арогантното безразличие&quot; на Висшия съдебен съвет (ВСС), който дори не ги е уведомил за становището си, а писмата им са били приети единствено за сведение или препратени до Министерството на правосъдието. Сред основните проблеми на заседателите са, че нямат действаща наредба, която ясно да регламентира дейността им. Емилия Николова посочи, че последните три наредби, които касаят съдебните заседатели, уреждат единствено избора и отвода им, възнаграждението им и задължението да се явяват в прилично облекло. <br /> <br /> Тя добави, че заседателите настояват за нормативен документ, който да регламентира правата, задълженията и отговорностите им. Николова смята, че трябва да се въведе и обучение на съдебните заседатели. Тя посочи, че през последния мандат в СГС от 250 съдебни заседатели, новоизбрани са били 200. По думите й може би около 90% от тези хора никога не са влизали в съд. <br /> <br /> Заседателите искат и да се актуализират възнагражденията им, които в момента са между 5,35 лв. до 6,64 лв. на час в София, в зависимост от съда, в който работят. Емилия Николова посочи, че се заплащат единствено часовете на самото заседание. Често обаче на заседателите се налага да чакат по няколко часа до освобождаването на зала, в която да се състои делото. Съдебните заседатели искат дейността им да бъде регламентирана от Народното събрание, а не с наредба от Министерството на правосъдието. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />