На семинар с представители на НАП и съдии от Върховния административен съд (ВАС) и от административните съдилища във Варна, Велико Търново, Пловдив и София са разисквани проблемите, които срещат служителите на НАП при изготвянето на ревизионни актове и при прилагането на данъчните и осигурителни закони, съобщиха от ВАС.
Целта на семинара е била да се обсъдят конкретни казуси и практики, за да се улесни правоприлагането и да намалее делът на отменените поради незаконосъобразност актове.
Делът на актовете на НАП, които се потвърждават при обжалване пред административните съдилища се е увеличил значително за последната година. Това според изпълнителния директор на НАП Мария Мургина се дължи на по-качествената работа на ревизорите на НАП, както и на по-стриктния контрол върху дейността им. /БЛИЦ