Днес всички 76 съдии от Върховния административен съд подадоха във Висшия съдебен съвет декларациите си по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Документът е на хартиен и на електронен носител за обявяване в Интернет. /БЛИЦ