Съюзът на съдиите в България (ССБ) счита, че законопроектът за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) неприкрито цели да препятства упражняването на правата на магистратите да се сдружават в професионални организации. Това се посочва в декларация на най-голямата съдийска организация, цитирана от Дарик.
Внесеният законопроект препятства не само сдружаването на магистрати в техни професионални организации, но и им забранява да участват в управителни органи на общи сдружения с представители на други юридически професии, каквато организация например е Съюзът на юристите в България, пише в декларацията.
 

Законопроектът въвежда и забрана дейностите на професионалните магистратски организации да бъдат финансирани чрез участие в проекти. Според ССБ участието на съсловните организации в такива проекти е необходимо, за да се обезпечат дейности като организиране на професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература.
 
"Абсурдни и присъщи само на ширещо се в недемократични общества разбиране са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от "чуждо" влияние", пише в декларацията.
 
От съдийската организация се противопоставят и на частта от законопроекта, с която, според тях, представители на законодателната власт се опитват да осигурят "кариерни бонуси" за членовете на ВСС.
 
Съдийската организация призовава вносителите на законопроекта и парламентарните политически сили, към които те принадлежат, да проявят отговорно и държавническо поведение и да оттеглят направените предложения.