Върховният административен съд ще гледа на 2 септември делото за конфликт на интереси при лидера на ДПС Ахмед Доган за хонорара за проект "Цанков камък".
Делото е насрочено за разглеждане за 2 септември от 10.00 ч. във Върховния административен съд в открито съдебно заседание пред тричленен състав. Адм. дело № 9660/2010 г. е образувано по доклад на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание, във връзка с прилагането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ). С доклада комисията приема, че са налице данни за конфликт на интереси по отношение на народния представител Ахмед&nbsp; Доган и сезира Върховния административен съд.<br />